Rekenvoorbeeld: efficiënter, sneller en doelgericht.

Hieronder is een rekenvoorbeeld ter illustratie te vinden van een mogelijke reductie van de stikstofuitstoot voor een veeteeltbedrijf.

Om de concrete werking van dit programma te illustreren gaan we uit van een melkveebedrijf met 100 stuks melkvee en 50 hectare grond. De netto-opbrengst per koe na aftrek van alle kosten en exclusief de kosten van eigen arbeid wordt gesteld op 1.000 euro per jaar (voor belasting). Het meest recente LEI-onderzoek gaat uit van een vergelijkbaar bedrag, ook gemiddeld over de laatste jaren.

Wat betekent het Zon voor Vee-programma voor een boer/ondernemer die een zonneweide van 5 hectare aan het bedrijf koppelt en 30 koeien minder houdt?

  • Een reductie van het ondernemersinkomen, uitgaande van 30 koeien, van 30.000 euro (voor belastingen);
  • Een structurele nieuwe inkomstenbron voor het bedrijf van 27.500 euro aan huur per jaar (5 hectare à 5.500 euro per hectare huurvergoeding), voor 25 jaar gegarandeerd en geïndexeerd;
  • Een beheervergoeding van 600 euro per hectare per jaar, oftewel 3.000 euro per jaar als structurele nieuwe inkomstenbron;
  • Eventueel eenmalige inkomsten uit de eventuele verkoop van productierechten of jaarlijkse inkomsten uit het ‘verleasen’ van productierechten.
  • De boer hoeft in deze huurvariant niet te investeren. De totale investering voor een zonneweide van 5 hectare bedraagt circa 3,5 miljoen euro en deze neemt PowerField voor zijn rekening.*
  • Een perspectief op groei en ontwikkeling na de eerste vijf jaar omdat in geval van door de melkveehouder doorgevoerde innovaties met een forse beperking van de emissie tot gevolg, ‘het slot eraf’ kan, en het bedrijf weer kan groeien (tot maximaal de aanvangssituatie). Het Zon voor Vee-programma is interessant voor alle sterke melkveebedrijven waar de ondernemer toekomst ziet op de huidige locatie. Er ontstaat een nieuwe permanente inkomstenstroom voor het bedrijf. Het bedrijf blijft volop melkveebedrijf. Er ontstaat extra ruimte om te investeren in de primaire tak, de melkveehouderij. Het bedrijf gaat niet op slot vanwege de ‘bepaling inzake best beschikbare technieken’ die na vijf jaar het bedrijf weer groeiruimte kan bieden.

*Er zijn ook andere varianten denkbaar:

  • De melkveehouder kan zelf investeren in de ontwikkeling van de zonneweide en de installaties. In dit scenario neemt hij de exploitatie voor eigen rekening.
  • De melkveehouder participeert in een exploitatiemaatschappij, hij investeert en is mede-eigenaar en jaarlijks ontvangt hij als mede-eigenaar rendement.
  • Ook bewoners uit de directe omgeving van het melkveebedrijf kunnen participeren in een exploitatiemaatschappij.

Wilt u weten wie er achter Zon voor Vee zit?

leest u hier meer over ons