Over ons

Zon voor Vee is een programma van PowerField. Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt en realiseert zonneparken. Onder leiding van oud-staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker wil PowerField Nederland verduurzamen en de melkveehouderij versterken.

In dit op volledige vrijwilligheid gebaseerde programma hoeft geen melkveebedrijf te verdwijnen – en ook het inkomen op het platteland blijft stabiel. Met dank aan Zon voor Vee zal de uitstoot van stikstof aanzienlijk verminderen.

PowerField regelt de vergunning- en subsidieaanvragen en zorgt voor de bouw, installatie en aansluiting van de zonneweide.

Henk Bleker | CEO PowerField
Henk Bleker | CEO PowerField

Heeft u toch nog een paar vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen